ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

antoni         Działalność Zespołu odbywa się w ramach skromnych funduszy zebranych w skarbonie Chleb Św. Antoniego oraz ofiar składanych przez wiernych przy nabywaniu palm i wianuszków do poświęcenia w kościele w Niedzielę Palmową, na zakończenie Oktawy Bożego Ciała i w Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Środki materialne (produkty żywnościowe oraz odzież) pochodzą natomiast z ofiar zwanych "Jałmużna postna", składanych w okresie Adwentu, Wielkiego Postu i w Tygodniu Miłosierdzia. Z darów tych przygotowywane są paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii, a ofiary pieniężne są przeznaczane do dożywianie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 67. Aktualnie parafia funduje obiady dziesięciorgu dzieciom z tej szkoły.
          Członkowie naszego Zespołu Charytatywnego brali udział w spotkaniach diecezjalnych, organizowanych przez Caritas, poświęconych pogłębieniu znajomości Pisma św. i formacji religijnej związanej z chrześcijańskim miłosierdziem. Szczególnym  wyrazem tej formacji są rekolekcje organizowane w diecezjalnym ośrodku Caritas, w Warzenku, gdzie  nasz Zespół Charytatywny jest obecny, w miarę swoich możliwości.
          Corocznie w Auli Jana Pawła II w Seminarium w Oliwie odbywa się Opłatek z udziałem Ks. Biskupa, w którym uczestniczy nasza delegacja. W parafii natomiast organizowane są wieczerze wigilijne dla osób samotnych,
w którym co roku uczestniczy około 30 osób. Wieczerza ta, jak również symboliczne prezenty świąteczne są przygotowywane z nadwyżki ofiar składanych przy okazji zakupu kart świątecznych oraz świec w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Wigilijne dzieło pomocy dzieciom".