KANA

Wspólnota KANA aktualnie spotyka się w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku
(ul. Świętej Trójcy 4).
Spotkania odbywają się w czwartki i rozpoczynają się Mszą Świętą w kaplicy Św. Anny
o godz. 18.00, po której w salce odbywają się spotkania formacyjne.
Pragniemy podzielić się pięknem Bożej miłości.
Przyjdź - poznaj lepiej Boga - pomódl się z nami - spotkaj się z Nim.
Lider wspólnoty - Kasia, nr tel. 607 287 909


          Działające przy parafii wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjne EFFATHA i KANA, po okresie wzajemnego sympatyzowania, przeżytych razem dniach skupienia i wspólnym wyjeździe na wakacyjne rekolekcje w Stężycy (VIII-2007), na mocy wspólnej decyzji połączyły się i we wrześniu 2007 r. obrały nazwę KANA.
          Cel działania pozostał ten sam: pragnienie wzrastanie w miłości do Boga i ludzi - formacja, świadczenie swoim życiem o miłości Boga - ewangelizacja, współpraca ze SNE, działalność na terenie i na rzecz parafii. "MAŁY STATUS" KANY, mówi o przynależności wspólnoty do Jezusa, zobowiązaniach brata wobec wspólnoty oraz wspólnoty wobec brata.
          Od września 2007 r. przyjęty został nowy rodzaj pracy formacyjnej w tzw. "małych grupach". Może do niej wstąpić każdy członek wspólnoty, pragnący głębiej wchodzić na drogę formacji osobistej. Wiąże się to z systematyczną pracą ze Słowem Bożym wraz z  rozważaniem wybranych treści oraz odpowiedzialnym i świadomym zaangażowaniem się w życie wspólnoty. Raz w miesiącu "małe grupy" spotykają się na modlitwie i dzieleniu. Podejmują również służbę na rzecz całej wspólnoty działając w:

          W bieżącym roku formacyjnym podjęta została decyzja o przeprowadzeniu cyklu katechez maryjnych, opartych na tajemnicach różańca.

Spotkania, w każdy czwartek w godz. 19.00 - 20.30 odbywają się zgodnie z przyjętym planem:
I   - czwartek m-ca - Msza św. z adoracją, agapa (świętowanie imienin),
II  - czwartek m-ca - modlitwa uwielbienia, dzielenie Słowem Bożym, "Mamy karmić się słowem aby być << sługami Słowa >> w dziele ewangelizacji" /NOVO MILLENNIO INEUNTE/
III - czwartek m-ca - modlitwa uwielbienia, katecheza lub rozważanie dokumentów papieskich,
IV - czwartek m-ca - modlitwa uwielbienia z posługą modlitwy wstawienniczej.
"Módlcie się jeden za drugiego, abyście odzyskali zdrowie.
                                                                    Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego"

                                                                                                                                               (Jk 5,16).

          Zawsze w styczniu organizowane są wspólnotowe spotkania opłatkowe, na których w szczególnie ciepłej atmosferze odbywa się wspólne kolędowanie razem z zaproszonymi gośćmi.
          KANA podąża drogą poznawania Boga i wzrastania w Jego miłość, systematycznie uczestnicząc w kursach Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Pragnieniem jest również prowadzenie innych do Jezusa przez pomoc w organizowaniu kursów ewangelizacyjnych FILIPA, które prowadzą do doświadczenia Miłości Bożej poprzez osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym.

          W powołaniu Maryi wspólnota dostrzegła swoje własne powołanie, polegające na przyjęciu Chrystusa w wierze i dzieleniu się Nim z innymi w codzienności. Posłuszni Jej słowom w Kanie "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (J2, 5b), w odpowiedzi na poruszenie Ducha Św., od września 2007 roku, część wspólnoty podjęła posługę w gdańskim Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza. Tam cyklicznie w II-gie soboty miesiąca z udziałem członków wspólnoty sprawowana jest Eucharystia i adoracja z chorymi, ich rodzinami i wolontariuszami. Po Komunii św. następuje uwielbienie Jezusa połączone z modlitwą wstawienniczą. Wszystkich zgromadzonych łączy żywa obecność Jezusa Chrystusa w cierpiącym chorym człowieku. Jest to czas uczenia się pokory, ale również czas radości dawania siebie.
          W dniu 26 czerwca 2008 r. wspólnota pożegnała, odchodzącego do innej parafii, naszego dotychczasowego pasterza oraz założyciela obu wspólnot ks. Zbyszka Wądrzyka, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni za wieloletnią posługę. We wrześniu z ogromną nadzieją przywitaliśmy nowego kapłana, opiekuna wspólnoty - ks. Andrzeja Jereczka.

Pragniemy podzielić się pięknem miłości Bożej,
przyjdź - zobacz - pomódl się z nami.
Czekamy na Ciebie w każdy czwartek o godz. 19.00
w salce katechetycznej.


Diakonia muzyczna wspólnoty KANA więcej>>

Letnie rekolekcje wspólnoty w Orliku k/ Kościerzyny więcej>>
Nagrywanie płyty DVD więcej>>
Dzień skupienia wspólnoty w Orliku k/ Kościerzyny 2011r. więcej>>
Spotkanie opłatkowe 2010r. więcej>>
Inscenizacja na Boże Narodzenie 2008r. więcej>>
Wiersze więcej>>
Świadectwa z Kursu Filip więcej>>