"Nie mówcie pięknych słów, lecz róbcie,
a dzięki czynom będziecie ludźmi."
bł. ks. Adolf Kolping

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
"Rodzina Kolpinga" w Gdańsku
przy parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła
za 2013 rok.


          Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" zostało założone 18 kwietnia 1996 roku. Jego prezesem jest ksiądz proboszcz (prałat, kanonik) Cezary Annusewicz, przewodniczącym zaś rzemieślnik Marek Drewing.
          Idąc za wskazówkami błogosławionego księdza (z zawodu rzemieślnika) Adolfa Kolpinga wyszliśmy naprzeciw potrzebom parafian. Przede wszystkim zajęliśmy się młodzieżą. Nauczycielki wolontariuszki pomagały uczniom w przygotowaniu się do egzaminów, udzielały korepetycji młodszym dzieciom. Inne członkinie organizowały zajęcia świetlicowe, wycieczki i imprezy, gry sportowe. Powstał "Młody Kolping", który uczestniczy w życiu Kościoła - przygotowywał jasełka, tworzył scholę i wydawał gazetkę. Zamieszczał w niej własne wiersze, opowiadania, relacje z działalności. W montażach poetycko-muzycznych przybliżał parafianom postać błogosławionego Adolfa Kolpinga.
          Ponieważ nasza parafia to w 75 procentach ludzie starsi, w szeregach Stowarzyszenia powstał Klub Seniora. Działa bardzo aktywnie. Należą do niego nasi parafianie, ale mamy również sympatyków z innych parafii. Organizujemy spotkania w salce parafialnej. Zapraszamy ciekawych ludzi, między innymi zaprosiliśmy lekarza geriatrę, specjalistkę chorób wieku starczego. Udzielono nam wszelkich porad, jak zapobiegać różnym dolegliwościom oraz je skutecznie leczyć.
          Klub Seniora stara się żyć aktywnie, wiec organizujemy wiele wycieczek autokarowych, zwiedzamy muzea i zabytki, uczestniczymy w koncertach (np. Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska), wspólnie chodzimy do kina.
          Należy podkreślić, że jedną z członkiń naszego Stowarzyszenia jest pani Teresa Szniak - przewodniczka turystyczna, dzięki której możemy poznawać piękno Ziemi Pomorskiej i innych zakątków kraju. Podczas naszych wypraw mamy zapewnioną opiekę lekarską ze strony pani doktor należącej do Stowarzyszenia.
          W ramach Dni Tolerancji i spotkań z cyklu "Mniejszości Narodowe" delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w Dniach Ormiańskich z udziałem m. in. posła Bogdana Borusewicza i konsula Armenii w Polsce. Zachwyciła nas bogata kultura Ormian, ujęła ich życzliwość i sympatia.
          Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" corocznie organizuje spotkania opłatkowe i włącza się do przygotowania wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i potrzebujących pomocy. Ponadto część członków podejmuje trud dyżurowania w kościele w okresie letnim, by umożliwić turystom zwiedzanie tego zabytku.
          Nasza Rodzina Kolpinga spotykała się wielokrotnie z Rodzinami z Niemiec, by wzajemnie wymieniać doświadczenia. Również Rodziny w Niemczech gościły kilkakrotnie nasze Stowarzyszenie.
          W nowym roku 2014, Klub Seniora przy Stowarzyszeniu "Rodzina Kolpinga" planuje kilka wycieczek i pielgrzymek, między innymi do Lichenia, Krakowa, gdzie ma nadzieję spotkać się z tamtejszą Rodziną, a także pobyt w skansenie we Wdzydzach. Będziemy kontynuować wspólne wyjścia do kina i zwiedzanie kolejnych ciekawych miejsc w naszym regionie.
          Naszym celem jest uprzyjemnienie życia starszym ludziom i oderwanie ich od codziennych kłopotów.

Pozdrawiamy wszystkie Rodziny Kolpinga i życzymy im owocnej działalności.

Rodzina Kolpinga z Gdańska


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć...