LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

LEKTORZY I MINISTRANCI

          Określenie ministrant pochodzi od łac. "ministrare" - oznaczającego "służyć".Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi. więcej>>>

 

 

 

 

 


Przyjęcie nowych kandydatów do posługi lektora więcej>>>


SZAFARZE EUCHARYSTII

          W parafii posługę Nadzwyczajnego Szafarza Eucharystii pełni dwóch mężczyzn, panowie: Ryszard Wójcik i Zygmunt Kasprzycki. Szafarze gorliwie i odpowiedzialnie pełnią powierzoną im posługę. Aktywnie biorą udział w życiu parafii, są członkami parafialnej Rady Duszpasterskiej. Szafarze udzielają się także w duszpasterstwie rodzin, rekolekcjach i spotkaniach modlitewnych w swoim Ruchu.
          Nadzwyczajni Szafarze są bardzo potrzebni w parafii. Roznoszą Komunię św. do chorych, z którymi w większości łączą ich więzy przyjaźni. Pomagają również podczas liturgii niedzielnej Mszy świętej, jak również podczas świąt i uroczystości. Dobrze układają się stosunki pomiędzy Szafarzami, a Duszpasterzami pracującymi w tutejszej parafii. Wspólnie spotykamy się przy omawianiu bieżących problemów. Panowie chętnie i gorliwie włączają się w różne prace, także renowacyjno budowlane. Z posługi Szafarzy zadowoleni są także wierni, często wypowiadając pochlebne opinie o pracy Szafarzy w parafii.