WSPOMNIENIA

          Zapraszamy wszystkich do podzielenia się z nami wspomnieniami związanymi z życiem Ormian na terenie Gdańska i innych obszarach. Wspomnienia można przesyłać na adres Zostaną one opublikowane na stronie internetowej. Serdecznie dziękujemy wszyskim, za przesłane listy.