PRACE I INWESTYCJE W KOŚCIELE
ŚW. PIOTRA I PAWŁA W GDAŃSKU

W tym dziale pragniemy przedstawić aktualne prace służące dalszej odbudowie i upiększaniu naszej świątyni.

Drodzy Wierni
Drodzy Fundatorzy i Dobrodzieje kościoła Świętych Piotra i Pawła

Zniszczony podczas II wojny światowej budynek kościoła poszedł pod zarząd Kościoła Katolickiego dopiero w 1958 r. Wkrótce zaczęliśmy w częściowo odbudowanych murach, ponownie sprawować liturgię. Pierwszym duchownym w powojennej rzeczywistości był kapłan obrządku ormiańskiego ks. Kazimierz Filipiak. Od pierwszych lat obok nas, polskich rzymskich katolików, gromadzili się tu także Polacy obrządku ormiańskiego. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych dołączyli do nas również emigranci z Armenii.

Niezabezpieczone po 1945 r. mury świątyni szybko popadały w ruinę. Prace zabezpieczające podjęły władze miasta w 1948 r., nie uchroniło to kościoła od postępującej dewastacji. Jeszcze po przejęciu kościoła przez zarząd katolicki, władze świeckie planowały jego wyburzenie i blokowały odbudowę. Sytuacja zmieniła się w 1973 r., uzyskaliśmy zgodę na rekonstrukcję kościoła, którą rozpoczęliśmy w 1975 r. - trwała ona do początku lat osiemdziesiątych. Załamanie gospodarcze i ówczesna sytuacja zablokowały dalsze prace. Prowadziliśmy jedynie remonty i działania związane z uzupełnianiem wyposażenia. Pamiętamy starania kolejnych duchownych: ks. H. Scharmacha, ks. J. Kownackiego i ks. S. Pasternaka.

Przerwane roboty budowlane podjęliśmy w 1996 r. Ostatnie sklepienie zrekonstruowano w 2011 r. A 10 wsześnia 2006 r. ponownie nasz kościół rekonsekrowano. Rok później w ołtarzu głównym został intronizowany Cudowny Obraz. Zaczęliśmy stopniowo uzupełniać wyposażenie nowymi obiektami - pozyskanymi z innych kościołów i restaurowanymi, albo własnymi, zrealizowanymi współcześnie. Prace konserwatorskie zostały znacząco wsparte środkami samorządowymi i państwowymi. Parafianie i inni indywidualni darczyńcy nadal ofiarnie przyczyniają się do wzbogacenia świątyni o kolejne elementy wystroju.

W naszych planach odbudowy i wyposażenia kościoła dobiegły końca prace przy oknach nad bocznym wejściem. Zamontowane zostały dębowe drzwi do zakrystii. Odnowiliśmy gruntownie stalle cechu bednarzy. Ustawiliśmy odnowioną chrzcielnicę w nowym miejscu. Zostało ułożonych w posadzce kilka płyt nagrobnych po konserwacji. Aktualnie trwają prace przy konstrukcji prospektu organowego. W tym roku pragniemy zrealizować kolejne prace w naszej świątyni jak m.in. dokończenie rzeźbienia rokalii do głównego ołtarza oraz wykonanie epitafium dla bł. Jana Pawła II i wrót do kruchty. Opracowywany jest też plan odnowy elewacji zewnętrznych ścian kościoła. Dzięki ofiarności Darczyńców wszystkie ławy w nawie głównej zostały już ufundowane. Pozostały jeszcze cztery do nawy północnej. Czekamy na następnych fundatorów.

Chciałbym podziękować wszystkim Darczyńcom za dotychczasową hojność, trud zbierania w ciągu roku i jednocześnie podsumować teraźniejsze wysiłki na rzecz naszej świątyni. W modlitwach przed Cudownym Wizerunkiem Pani Łaskawej składamy prośby w Waszych intencjach. Liczę na dalszą pamięć o naszej świątyni i zapraszam do częstego jej odwiedzania.

Ks. Prałat Cezary Annusewicz
Proboszcz parafii


Prace przy oknach

Okna nad kruchtą północną chociaż są niewielkich rozmiarów, to już od bardzo dawna czekają na swoją renowacją. Niedawno został ukończony gruntowny remont trzech wielkich okien nawy północnej i dużego okna nad bocznym wejściem od strony północnej. Dwa małe okna wymagają wymiany oszklenia jak również nadwątlonych laskowań ze sztucznego kamienia i ołowianych szprosów. W dalszej części wymianę oszklenia czekają wszystkie okna nawy południowej i okno nad głównym wejściem.

Dębowe drzwi do zakrystii


Odnowiona stalla cechu bednarzyPłyty nagrobne po renowacjiOdnowiona chrzcielnicaKonstrukcja prospektu organowegoRokalie do Głównego OłtarzaEpitafium dla bł. Jana Pawła IIDębowe ławki w kościeleWrota kruchty kościoła


Zapraszamy do zapoznania się z ARCHIWUM PRAC>>>

Wszyscy którzy chcieliby w jakikolwiek sposób wesprzeć dalszą odbudowę naszego kościoła, mogą się zgłaszać do mnie osobiście lub telefonicznie (tel. kom. 691 766 334). Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane w ciągu roku i za trud zbierania.

Z pozdrowieniem ChrystusowymKs. Cezary Annusewicz
Ks. Prałat Cezary Annusewicz Proboszcz