STOWARZYSZENIE "RODZINA KOLPINGA"

          Założycielem i patronem Rodzin jest bł. ks. Adolf Kolping, który żył w latach 1813 - 1865. Był wspaniałym kapłanem, wychowawcą, pisarzem, socjologiem i społecznikiem. Nazywany "ojcem rzemieślników i robotników", gdyż w okresie kryzysu gospodarczego w Niemczech zakładał dla nich związki pomocy zwane później "Rodzinami Kolpinga".
          
Papież Jan Paweł II, który wyniósł go na ołtarze w 1991 roku, powiedział o nim, że jest "wzorem do naśladowania dla współczesnego świata".
          Nasze Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" - jako pierwsze w Gdańsku - zostało założone 18 kwietnia 1996 roku. Postawiło sobie za zadanie - w myśl ideałów bł. Kolpinga - niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i seniorom w różnych dziedzinach życia.
          Organizowano pomoc w nauce, zajęcia świetlicowe i sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, dokształcanie i życie towarzyskie. Dzieci i młodzież wyjeżdżały na obozy i kolonie oraz na wycieczki. Dzięki rajdom poznawały piękno swojej ziemi pomorskiej.
          Od 2005 roku w Stowarzyszeniu działa Klub Seniora. Jego celem jest troska o godne przeżywanie Trzeciego Wieku. Członkowie Klubu organizują wiele wycieczek, dzięki którym odkrywają na nowo uroki wielu miejscowości. Miało miejsce 17 wycieczek autokarowych, a także tramwajem wodnym. Zwiedzono kilkadziesiąt "małych ojczyzn". W tych wyprawach biorą udział również seniorzy spoza naszej parafii.
          W trosce o zdrowie zapraszani są lekarze specjaliści na prelekcje i konsultacje, by wspomóc, szczególnie psychicznie, w radzeniu sobie ze starością. Kilkanaście osób brało udział w zajęciach terapeutycznych oraz w programie "Nordic Walking". Wszystko to w tym celu, by udowodnić, że starość może być "okresem złotym".
          Należy podkreślić, że tę szeroką działalność można prowadzić dzięki dotacjom, jakie Stowarzyszenie otrzymuje z Departamentu Polityki Społecznej, Urzędu Miejskiego, Urzędu Wojewody Pomorskiego. Wyrażamy wdzięczność za tę pomoc.
          Nasza "Rodzina Kolpinga" nawiązała kontakty z Rodzinami w Niemczech, szczególnie z Rodziną z Gelsenkirchen-ückendorf, a także z Rodzinami w Polsce.
          Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" posiada sztandar, który jest prezentowany w czasie szczególnych uroczystości parafialnych.

Skład Zarządu Rodziny Kolpinga:
prezes - ks. prałat Cezary Annusewicz
przewodniczący - Marek Drewing
sekretarz - Krystyna Wawrowska
skarbnik - Marianna Żerebiec.
rozliczenia finansowe - Łucja Szmidt


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć wycieczek Rodziny Kolpinga...
Światowy dzień modlitw w Rodzinie Kolpinga więcej>>
Podpisanie Deklaracji więcej>>
Partnerstwo Polsko - Niemieckie Rodzin Kolpinga więcej>>
Zjazd Rodzin Kolpinga Pomorza 2009r. więcej>>
Migawki z działalności Klubu Seniora w Rodzinie Kolpinga więcej>>