ODPUST MB ŁASKAWEJ

Gdańsk, Wielkanoc 2009

Drodzy Czciciele Matki Bożej Łaskawej

          Rok ubiegły związany był już  z 71 -rocznicą Koronacji w Stanisławowie i przeniesieniem Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej 17 sierpnia 2006 r. do Głównego Ołtarza w kościele św. Piotra i Pawła. Był bogaty w duchowe przeżycia. Ustanowienie wtedy przez Ks. Abpa T. Gocłowskiego Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej pozwala na organizowanie uroczystości w wymiarze diecezjalnym. To też przyciąga coraz więcej wiernych w tym mieszkańców ze Stanisławowa.

          Obecny Rok Pawłowy ogłoszony przez papieża Benedykta XVI i ustanowienie przez nowego Metropolitę Abpa Sławoja Leszka Głódzia  naszego kościoła i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej kościołem stacyjnym, umożliwia wiernym uzyskanie odpustu i to za każdym nawiedzeniem tego miejsca pod zwykłymi warunkami: jak przystąpienie do Komunii św. i modlitwy Wierzę w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo w intencji Ojca św.
          W kościele jest coraz piękniej. W grudniu 2008.r zostały zamontowane dębowe schody do Głównego Ołtarza. Jeszcze brakuje pewnych elementów i całej tylnej obudowy. Został też zamontowany barokowy portal jako wejście do zakrystii-dla wiernych i dla procesji wewnątrz kościoła. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ w tej dawnej zakrystii była urządzona przez śp. Ks. Prałata Kazimierza Filipiaka Kaplica Matki Bożej Łaskawej. Bo tylko zakrystia  zachowała sklepienia od zniszczeń wojennych. Teraz jest w kapitalnym remoncie (nowe przewody elektryczne, prace ziemne z wymiana zawilgoconej ziemi, dla późniejszego położenia posadzki. Trzeba będzie otynkować ściany, pomalować, urządzić na nowo zakrystię. A zakrystia to jak kuchnia w naszych domach. Zawsze świadczy o gospodarzach! Chcemy ją też właściwie wyposażyć.
          W ub. roku pisałem, "że trzeba rozpocząć naprawę zniszczonej elewacji kościoła od strony południowej prezbiterium i remontu trzech dużych okien, kapitalny remont zakrystii, że planujemy zrobienie I etapu nowych dębowych ławek, postawienie ołtarzy bocznych, w tym dla św. Kajetana tak czczonego przez Ormian polskich".
Mamy już remont czterech okien, naprawę elewacji, są pierwsze dębowe ławki, które można fundować, bo na nich będzie tez napis Fundatora-rów a także wpis w specjalnej Księdze. Przed nami jeszcze projekt Ołtarza św. Kajetana, (Obraz jest już po konserwacji) ale został na nowo postawiony w kościele Ołtarz Ecce Homo z Kaplicy, w którym przed równo 50 lat był Cudowny Obraz.
          To właśnie w tym roku przypada  50 rocznica wprowadzenia Obrazu i poświęcenia zakrystii na Kaplicę przez Ks. Biskupa Gdańskiego Edmunda Nowickiego dnia 18 maja 1959r. Tradycyjny odpust ku czci Bożej Łaskawej będzie w niedzielę 17 maja 2009.

Suma odpustowa o g. 12.00.
Pozostałe Msze św. o 8.00, 10.30 i 16.00. 
7.30 - Godzinki do Matki Bożej Łaskawej
Będzie jak zawsze trzydniowe Triduum, jako przygotowanie do uroczystości odpustowej
Msze św. z kazaniami w czwartek, w piątek i sobotę: 14-15-16 maja o g.12.00
poprzedzone o 11.30 Godzinkami do Matki Bożej Łaskawej.
Serdeczne "Bóg zapłać" za składane ofiary i zapraszam na powyższe uroczystości.
 z modlitwą przed Cudownym Obrazem Matki Bożej za wszystkich Czcicieli.

 

Kustosz -  Ks. Prałat Cezary Annusewicz