ŻYWY RÓŻANIEC

         Spotkania Członków Żywego Różańca odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00, odprawianej w intencji żywych i zmarłych członków tej wspólnoty. Na spotkaniach modlimy się: w papieskich intencjach apostolstwa modlitwy, w aktualnych intencjach Kościoła, za Ojczyznę, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w intencji misji oraz za naszą parafię, zwłaszcza za chorych i samotnych. Po Mszy św. wspólnie modlimy się na różańcu z rozważaniem jednej z wybranych tajemnic różańcowych.
         W ramach tych comiesięcznych spotkań podawane są komunikaty, zwłaszcza intencje modlitw na poszczególne miesiące oraz dokonywana jest wymiana tajemnic różańcowych. Po raz drugi w miesiącu odbywają się spotykania na modlitwie różańcowej w Dzień Fatimski. Codziennie rano przed Mszą św. wspólnota nasza prowadzi modlitwę różańcową: jeden dziesiątek Różańca Św., w którym biorą udział  wierni przychodzący na Eucharystię w dzień powszedni.
         Członkowie Żywego Różańca odbyli kilka pielgrzymek do sanktuariów maryjnych.
         Składki płacone przez członków Żywego Różańca okazjonalnie pokrywają braki w niektórych wydatkach parafii, jak również są przeznaczone na zakup nowych szat i paramentów liturgicznych.
         Członkowie Żywego Różańca zajmują się porządkowaniem i dekoracją kościoła na wszystkie uroczystości w roku kościelnym, a także codzienną troską o czystość i wystrój ołtarza kwiatami, przygotowaniem kościoła do uroczystości Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Zielonych Świąt. Żywy Różaniec troszczy się również o szaty i naczynia liturgiczne, dbając o ich czystość oraz renowację, gdy zachodzi taka potrzeba.
         Żywy Różaniec corocznie urządza spotkanie opłatkowe dla członków Żywego Różańca z udziałem ks. Proboszcza i jego współpracowników.
          "Odmawiajcie codziennie Różaniec"
- ten apel Matki Bożej Fatimskiej Jan Paweł II przypomniał rodzinom i wspólnotom Kościelnym w przesłaniu skierowanym do Biskupa Fatimy z okazji 80 rocznicy ostatniego z sześciu objawieni fatimskich. Wsłuchani w apel Maryi oraz zachęceni przez naszego papieża, trwamy od lat na modlitwie różańcowej, tworząc dość liczną wspólnotę Żywego Różańca. Po reformie modlitwy Różańcowej, jakiej niedawno dokonał Ojciec Św., w naszej parafii istnieją 4 róże (3 róże kobiet i 1 róża mężczyzn) :
         I   Róża - Królowej Różańca Św.
         II  Róża - Niepokalanego Poczęcia NMP
         III Róża - Matki Bożej Łaskawej
         IV Róża - Św. Józefa